AutoCAD® Map 3D omogoča direktni dostop do podatkov, potrebnih za planiranje infrastrukture ter s tem povezane naloge, ki vključujejo načrtovanje in urejanje. AutoCAD Map 3D pomaga inženirjem, projektantom, geodetom in strokovnjakom za GIS na področjih transporta, urejanja prostora, voda in energetike, da izboljšajo načrte, dvignejo produktivnost in izpopolnejo kvaliteto podatkov. AutoCAD Map 3D omogoča uporabnikom enostavnejše zbiranje in združevanje katastrov, komunalnih omrežij, topografij, okolja, slik, LIDAR posnetkov in podatkov o lastninah; izboljšajte vizualizacijo in vrednotenje obstoječih razmer; izpilite odločanje z izvedbo analiz koridorjev, omrežij in območij; izmenjajte informacije z državnimi službami, soglasodajalci in izvajalci v CAD in GIS podatkovnih formatih.
  • Geografski koordinatni sistemi — Uporabite obstoječe svetovne koordinatne sisteme za natančnejše georeferenciranje podatkov iz načrtov.
  • Direct data access — Dostopajte do prostorskih podatkov iz različnih izvorov podatkov vključno z ESRI® SHP datotekami, Oracle® in ESRI® ArcSDE® bazami podatkov.
  • Izmenjava podatkov — Berite, pišite in pretvarjajtepodatke v številnih CAD and GIS formatih.
  • Urejanje CAD na geoprostorskih podatkih — Uredite prostorske podatke s standardnimi AutoCAD ukazi
  • Oblaki točk — Uvozite in vizualizirajte velike nabore podatkov iz 3D laserskih skeniranj/LIDAR podatkov.
  • Orodja za analizo — Sprejmite odločitve o vaših podatkih z izdelavo tematskih kart in izvebo analiz „buffer”, „tracing” in „overlay”.
Los Angeles Department of Water and Power (Vodárny v Los Angeles)

AutoCAD Map 3D nam je pomagal pri prihranku časa, ki smo ga porabili za vzdrževanje načrtov. Ne le, da smo postali bolj produktivni ampak smo pridobili tudi čas, ki se kaže v boljši podpori vodnih sistemov in povečanju storitev. Z vpeljavo avtomatizacije na posameznih nalogah so projekti zaključeni hitreje in bolj natančno.

Greg Ammon
Water GIS Systems Manager, Los Angeles Department of Water and Power