AutoCAD® Architecture je različica programa AutoCAD za arhitekte. Izdelajte načrte in projektno dokumentacijo z naprednimi orodji, ki so namenjeni izključno arhitektom. S samodejnimi orodji pohitrite dolgotrajne faze projektiranja in zmanjšajte možnost napak. Znano AutoCAD-ovo delovno okolje omogoča višjo produktivnost ter učenje dodatnih ukazov po lastnem tempu. Vodilni zapis DWG datoteke v projektiranju omogoča enostavno izmenjavo projektov med sodelavci in inženirji različnih strok. S pomočjo naprednih orodij in izdelavo vizualizacij pripomorete k lažjemu razumevanju projekta, hitrejšim revizijam ter končnim odobritvam.


  • Napreden uporabniški vmesnik — Optimalno delovno okolje z več risalnega prostora ter hitrim dostopom do orodij in ukazov.
  • Detajli — Knjižnica detajlov in izpopolnjenih opisnih orodij.
  • Stene, vrata in okna — Dokumentiranje in načrtovanje z elementi kot so zid, vrata in okna.
  • Opisi prostorov — Samodejna izdelava opisov prostorov v načrtu.
  • Prerezi in pogledi — Izdelava 2D prerezov in pogledov direktno iz tlorisov.
  • Tabele — Enostavna prilagoditev stilov tabel.
  • Kotiranje — Kotiranje katerekoli stene z vsemi njenimi sestavnimi deli.
  • Vizualizacije — Polno zmogljiva orodja za izdelavo foto realističnih vizualizacij.
Whitney Architects, Inc.

AutoCAD Architecture omogoča lažje delo vsem projektnim skupinam in omogoča , da lahko tako posamezniki kot skupine medsebojno sodelujejo. Je veliko bolj inovativna in manj dolgočasna (kot predhodni CAD programski paketi). Naše slike in načrti so sedaj veliko boljši. Ne le zaradi kakovostnega postopka kontrole ampak tudi zaradi boljšega vmesnika, ki omogoča boljše sodelovanje z vsemi našimi svetovalci in pogodbeniki. Končni rezultat je viden v prihranku časa na projektih in večjem profitu.

Stephen Bures
AIA Prezident společnosti Whitney Architects, Inc