AutoCAD® Architecture je različica programa AutoCAD za arhitekte. Izdelajte načrte in projektno dokumentacijo z naprednimi orodji, ki so namenjeni izključno arhitektom. S samodejnimi orodji pohitrite dolgotrajne faze projektiranja in zmanjšajte možnost napak. Znano AutoCAD-ovo delovno okolje omogoča višjo produktivnost ter učenje dodatnih ukazov po lastnem tempu. Vodilni zapis DWG datoteke v projektiranju omogoča enostavno izmenjavo projektov med sodelavci in inženirji različnih strok. S pomočjo naprednih orodij in izdelavo vizualizacij pripomorete k lažjemu razumevanju projekta, hitrejšim revizijam ter končnim odobritvam.


  • Napreden uporabniški vmesnik — Optimalno delovno okolje z več risalnega prostora ter hitrim dostopom do orodij in ukazov.
  • Detajli — Knjižnica detajlov in izpopolnjenih opisnih orodij.
  • Stene, vrata in okna — Dokumentiranje in načrtovanje z elementi kot so zid, vrata in okna.
  • Opisi prostorov — Samodejna izdelava opisov prostorov v načrtu.
  • Prerezi in pogledi — Izdelava 2D prerezov in pogledov direktno iz tlorisov.
  • Tabele — Enostavna prilagoditev stilov tabel.
  • Kotiranje — Kotiranje katerekoli stene z vsemi njenimi sestavnimi deli.
  • Vizualizacije — Polno zmogljiva orodja za izdelavo foto realističnih vizualizacij.
Mercedes Homes

Čas, ki ga potrebujemo od osnovne zasnove projekta pa do končnega načrta in gradbene dokumentacije se je s pomočjo programske opreme AutoCAD Architecture zmanjšal za 30%.

Tim Frost
Viceprezident vývojového oddělení společnosti Mercedes Homes